Milou

Ett komplett arkiveringssystem

MILOU är ett IT-stöd som förenklar hanteringen av CTG-data i verksamheten på kvinnokliniken. MILOU ger en papperslös databaslagring av information från CTG-apparaterna, samt förmedlar information i realtid från CTG-apparaterna till de olika platser där personalen befinner sig.

Under utvecklingen av systemet har mycket omsorg lagts ned för att ta fram ett användarvänligt system. Efter en kort introduktion bör användaren därför kunna använda systemet utan att ständigt behöva konsultera användarmanual eller teknisk personal.

MEDEXA har belönats med Sjukvårdens IT-pris 2009 för MILOU systemet i kategorin Medicintekniska lösningar, ett pris som delas ut av tidskrifterna Dagens Medicin och Computer Sweden.

Funktionellt och beprövat

MILOU är det ledande systemet för lagring och hantering av CTG. MILOU är helsvenskt och erfarenheter och önskemål från användare vid svenska förlossningskliniker har gjort att systemet har kunnat göras lättanvänt och intuitivt. Det första MILOU systemet togs i drift 1999 och i dag finns det fler än 100 installationer i 6 länder. Detta har resulterat i ett väl beprövat och driftsäkert system.

Automatisk lagring

All insamlad data lagras automatiskt i en databas. Detta ger enkel åtkomlighet där flera år gamla undersökningar kan återhämtas sekundsnabbt.

Hanterar både CTG och ST-data

Förutom ett dokumenterat stöd för alla ledande CTG-apparater, har MILOU även fullt stöd för STAN® och ST-data.

Integration med journalsystem

MILOU kan integreras med obstetriska journalsystem för att förenkla och effektivisera den administrativa hanteringen av patientdata.

Flexibel arkitektur

MILOU är ett mycket flexibelt system som kan skräddarsys för att tillgodose krav och önskemål från olika förlossningsavdelningar. Systemets arbetsstationer kan placeras varhelst det anses lämpligt, t.ex. på expeditionen, läkarrummen eller i förlossningsrummen.

CE-märkt

MILOU är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska produktdirektivet, vilket är en förutsättning för att systemet skall få användas kliniskt.
För att skydda patienten används skyddsisolerade och CE-märkta anslutningar, MILOU Serial Wall Connector.