Ultraljud

Ultraljud för gynekologi från Alpinion

ALPINION är ett innovativt och erkänt ultraljudsmärke. "E-kubens" grundsatser, ("Extrem tydlighet","Effektivt arbetsflöde","Ergonomisk design") speglar ALPINIONs tekniska filosofi att ge kunder jämn bildkvalitet genom hela produktens livslängd.

Vi erbjuder flera förmånliga alternativ gällande eventuellt inbyte av befintlig utrustning och finansieringslösningar.