Resorberbara suturer

MEDEXA tillhandahåller suturer från Resorba.

Det finns flera olika typer av resorberbara material att använda för tillfälligt mekaniskt stöd vid kirurgiska ingrepp. De olika resorberbara materialen har olika absorptionshastigheter och man bör välja ett material som förlorar sin draghållfasthet i samma takt som den aktuella typen av vävnad återfår sin egen funktion när såret läker. Tack vare sina kemiska egenskaper och speciella ytbehandling tolereras dessa material väl av kroppen för att sedan lätt brytas ner eller elimineras. Under nedbrytningsprocessen förblir materialet i vävnaden utan att kapslas in eller orsaka reaktivitet i vävnaden.

GLYCOLON

GLYCOLON är en polymer som består av 70 % glycolid och 25 % kaprolakton. Suturen är monofil och har en mycket slät trådyta vilket möjliggör för lång sutureringsteknik med minimal påverkan på och utmärkt passage genom vävnaden. GLYCOLON är resorberbar och dess nedbrytningshastighet är i jämförelse med RESORBA PGA, betydligt snabbare tack vare de speciella proportionerna mellan andel glycolid och kaprolakton.  Suturen är lätt att knyta och har hög draghållfasthet och dess monofila struktur håller kapillariteten till ett minimum.

Egenskaper

 • Lätt att knyta
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Minimal kapillaritet
 • Hög draghållfasthet

PGA RESOQUICK

PGA RESOQUICK är en polymer som är gjord av glykolsyra. PGA RESOQUICK är en flätad sutur med en tunn ytbeläggning. De tunna, flätade trådarna ger suturen dess höga draghållfasthet och elasticitet medan ytbeläggningen minskar vävnadsreaktion genom minskad friktion. PGA RESOQUICK är en resorberbar sutur och metabolisering av tråden i vävnaden sker genom upptag av vatten. PGA RESOQUICK förlorar succesivt sin hållfasthet under läkningsfasen. PGA RESOQUICK har en snabb absorptionstid. Efter bara sju dagar har suturen förlorat 50 % av sin ursprungliga hållfasthet och efter 42 dagar är den helt försvunnen.

Egenskaper

 • Mycket elastisk
 • Hög draghållfasthet
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Mjuk passage genom vävnad
 • Goda knytegenskaper

PGA RESORBA

PGA RESORBA är en polymer som är gjord av glykolsyra. PGA RESORBA är en flätad sutur med en tunn ytbeläggning. De tunna, flätade trådarna ger suturen dess höga draghållfasthet och elasticitet medan ytbeläggningen minskar vävnadsreaktion genom minskad friktion. PGA RESORBA är en resorberbar sutur och metabolisering av tråden i vävnaden sker genom upptag av vatten. PGA RESORBA förlorar succesivt sin hållfasthet under läkningsfasen.

Egenskaper

 • Mycket elastisk
 • Hög draghållfasthet
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Mjuk passage genom vävnad
 • Goda knytegenskaper

CAPROLON

CAPROLON är en polymer som är gjord av 90 % glycolid 10 % L-lactid . CAPROLON är en flätad sutur med en tunn ytbeläggning. De tunna, flätade trådarna ger suturen dess höga draghållfasthet och elasticitet medan ytbeläggningen minskar vävnadsreaktionen genom minskad friktion. CAPROLON är en resorberbar sutur och metabolisering av tråden i vävnaden sker genom upptag av vätska. Suturen förlorar succesivt sin hållfasthet under läkningsfasen.

Egenskaper

 • Mycket elastisk
 • Hög draghållfasthet
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Mjuk passage genom vävnad
 • Goda knytegenskaper