Icke resorberbara suturer

MEDEXA tillhandahåller suturer från Resorba.

Vid användning av icke resorberbara suturmaterial ställs krav på materialets varaktiga tillförlitlighet samt att det tolereras av kroppen. Alla suturmaterial från Resorba uppfyller dessa krav, oberoende av råmaterial.

SUPRAMID

SUPRAMID är en pseudomonofil sutur av polyamid 6 som tillverkas genom polykondensation av alfa-aminocaproic syra. SUPRAMID består av en flätad trådkärna täckt med en tryckpressad yta. Denna unika trådstruktur ger SUPRAMID de positiva egenskaperna av både monofil och multifil sutur och den kännetecknas av sin elastiska trådkärna och släta yta. Trådens struktur förhindrar kapillaritet med maximalt 10 % vätskeabsorption.

Egenskaper

 • Elastisk
 • Lätt att knyta
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Ingen kapillaritet

SUPOLENE

SUPOLENE är en syntetisk, icke resorberbar tråd som tillverkas genom polykondensation av etylenglykol och tereftalsyra. SUPOLENE är en flätad sutur som är silikon/teflonbehandlad vilket minimerar kapillaritet och sågningseffekt när den passerar genom vävnad. Tråden är hydrofob vilket innebär att den inte absorberar vätska.

Egenskaper

 • Ingen sågningseffekt
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Låg kapillaritet
 • Mycket jämn och slät yta
 • Resistent mot endogena enzymer

RESOLON (Nylon)

RESOLON är en monofil nylonsutur av polyamid 6. RESOLON kännetecknas av sin elasticitet och släta yta. Trådens struktur förhindrar kapillaritet med maximalt 10 % vätskeabsorption.

Egenskaper

 • Elastisk
 • Lätt att knyta
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Ingen kapillaritet

MOPYLEN

MOPYLEN är en syntetisk, icke resorberbar tråd som tillverkas genom polymerisation av propylen. Suturen är hydrofob vilket innebär att den knappt absorberar vatten och den är även kemiskt inert. Detta i kombination med dess icke trombogena egenskaper gör att MOPYLEN är särskilt lämplig för permanenta implantat. MOPYLEN förblir oförändrad i vävnaden, även i inflammerade och infekterade sårområden.

Egenskaper

 • Permanent hög draghållfasthet
 • Icke åldrande
 • Hydrofob
 • Lätt att knyta
 • Utmärkt passage genom vävnad

SILKE

SILKE är en multifil, flätad sutur av naturfiber från silkesmasken. SILKE har mycket goda knytegenskaper och låg vävnadsfriktion.

Egenskaper

 • Naturfiber
 • Lätt att knyta
 • Minimal vävnadsreaktion
 • Ingen kapillaritet