Personuppgiftspolicy

Vi på Medexa bryr oss om din personliga integritet och vi tycker att GDPR är toppen. Om du har några frågor, ring oss gärna så berättar vi mer om vårt arbete!

Policy för behandling av personuppgifter hos Medexa Diagnostisk Service AB
(hädanefter kallat Medexa, eller ”vi”)

Kontaktuppgifter för information eller klagomål är
Medexa Diagnostisk Service AB
Krossverksgatan 11 B
216 16 Limhamn
Du kan också nå oss på 040-160020

Patrik Cederhag är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Medexa värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi kommer att behandla de personuppgifter vi registrerar om dig i syfte att förse dig med efterfrågad information, begärda tjänster, service och produkter samt för uppföljning av försäljning, produktutveckling och service. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Personuppgifter vi lagrar om dig är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt annan information du frivilligt har skickat in till oss.

Medexa behandlar huvudsakligen dina personuppgifter inom EU och ESS. Dock kan vår behandling innebära överföring av dina personuppgifter till våra samarbetspartners och leverantörer inom och i vissa fall utanför EU. Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Medexas räkning. I dessa fall har Medexa gjort en leverantörsbedömning, och avtal med företagen reglerar lämpliga säkerhetsåtgärder enligt GDPR. Medexa kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part såsom speditörer av våra produkter.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies
Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.
Medexa använder cookies för att förbättra vissa funktioner, så som språkinställningar eller att spara eventuella inloggningsuppgifter för vår webshop.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.